O Centrum Wodnym

 Centrum Wodne SGGW zlokalizowane jest na terenie głównego kampusu Uczelni w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego. W jego skład wchodzi budynek dydaktyczny z pracowniami, obiekt dydaktyczny Park Wodny oraz Stacja Meteorologiczna. Centrum Wodne jest jednostką międzyinstytutową, w której prowadzona jest szeroko zakrojona, interdyscyplinarna działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Aktualności

Jednostki współpracujące

Redaktor strony

     Dr inż. Weronika Kowalik


Wyślij wiadomość